Vi får många kontakter inom vår affärsängel verksamheten.

Vi hjälper ofta nyföretagare och diskuterar om deras plan framgent, men någonstann måste vi ockå överleva och därför har vi just en kortare diskussion  och upp till max trettio inuter föredragning och rådgivning.

Därefter behöver man sätta sig in ordentlig i venturets historik etc och då blir det timdebtering från oss.