MANAGEMENTKONSULTER

AFFÄRSRÅDGIVNING

Vi erbjuder så väl som ny och etablerad företag unika  kompetenser inom områden såsom finansiering, investering och affärsrådgivning. Kontakta oss för att boka ett möte.

AFFÄRSSTRATEGI, INKÖP & MARKNADSFÖRING.

Vi hjälper företag med strategier inom verksamhet, inköp och logistik samt  marknadsföring.

TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING.

Vi har bedrivit kvalificerad  tolk- och översättningsverksamhet sedan 1995. Våra kunder består allt från privata företag till företag och instanser inom den offentliga sektorn (såsom  kommun, landsting, migrationsverket, polisen, domstol mm).

ÖVERSÄTTNING    Svenska – Kinesiska – Engelska
TOLKNING                Svenska – Kinesiska – Engelska

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

column1-image1Finans & Ekonomi

column2-image1
Inköp

column2-image1Programledning

column3-image1Controlling

column1-image3Strategisk planering

column2-image1Projektportföljshantering

column3-image1Kundservice

column2-image1Kulturkännedom

column1-image2Projektledning

column2-image1Personlig utveckling

column3-image1Språk

column1-image6Hållbarhet

FRÅGOR KRING ORGANISATION? FRÅGA VÅRA EXPERTER.

KOMPETENSUTVECKLING

column2-image1

Utbildning och Seminarium

Vi har mångårig erfarenheter inom kurser och seminariumverksamhet. Våra kursledare och föreläsare samt samarbetspartner är högt kvalificerade specialister inom sina områden med gedigen utbildning och erfarenhet.

column2-image1

Föreläsning på seminarium

Vi tillhandahåller kompetenta föreläsare på teman såsom modernt utvecklande ledarskap, contact center/kundservice, styrelsearbete och kulturer inom affärsförhandling.

column2-image1
Mentor & Coachning

Vi erbjuder one-to-one coachning and mentorprogram för nytillsatta chefer/ledare. Är du intresserad av att inleda en mentorsrelation eller få stöttning inför/efter ett påfrestande uppdrag? Kontakt oss via e-post eller telefon.

LÅT OSS SAMARBETA

Vi arbetar som ett gemensamt team med marknadsledande företag runt om i världen och ger våra kunder högsta möjliga värde.